Transport

Correspon al Consell Comarcal del Baix Penedès per delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament, la gestió de la prestació del servei de transport escolar d’aquest centre.

És competència del Consell Escolar i del Consell Comarcal l’establiment de les normes de convivència i la competència d’aquest per imposar, si fos necessari, les mesures correctores adients.

Per inscriure’s al transport escolar cal omplir la documentació pertinent i trametre-la al Consell Comarcal. Els alumnes poden pujar a l’autocar que per proximitat a la seva llar els vagi millor. La parada escollida s’ha de notificar a la direcció del centre omplint l’apartat corresponent del full d’inscripció. Qualsevol modificació de la parada escollida cal informar-la a la direcció del centre. És responsabilitat dels pares o tutors l’acompanyament irecollida dels alumnes a les respectives parades del bus escolar dins l’horari establert. En el cas d’incompareixença d’algun responsable d’algun alumne dins de l’horari establert es donarà avís a l’ajuntament i/o als cossos de seguretat corresponents per tal que en tinguin cura.

Són normes bàsiques de convivència dins l’autocar:

Pujar i baixar de l’autocar de forma ordenada.

Seure correctament.No alçar la veu, ni dir paraules grolleres, ni faltar al respecte a ningú.

No distreure per cap motiu al conductor.

Complir les instruccions de l’acompanyant de l’autocar.

No menjar res a l’autocar.

L’incompliment d’aquestes i altres normes que puguin alterar la convivència seran sancionades d’acord amb el Reglament de Règim Intern de l’escola segons la gravetat de les faltes comeses i, podrà comportar la privació temporal o permanent del servei de transport.

Itineraris i horaris:

El centre té assignats dos itineraris:

Itinerari 1        
  Parada 1: Sant Jordi      
  Parada 2: Les Pedreres (Bar Las Gemelas)      
         
Itinerari 2        
  Parada 1: Pça de la Parada a l’Avda Nª Sra del Pilar.
         

L’horari de recollida i retorn per anar i tornar de l’escola és aproximadament el que segueix:

  Itinerari 1 ANADA   TORNADA
Parada 1: Sant Jordi 8:40 h   16:50 h
Parada 2: Les Pedreres (Bar Las Gemelas) 8.47 h   16:45 h
Parada 3: Pça de la Parada 8:50 h   16:47 h
         
  Itinerari 2 ANADA   TORNADA
Parada 1: Pça. de la Parada Avda. Nª Sra. del Pilar 8:47 h   16:40 h

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *