Ideari

VALORS:

A l’Escola La Parellada de Santa Oliva fem nostres i presents en tot el procés educatiu dels nostres infants els valors d’igualtat , inclusivitat i equitat; integració i respecte a les persones, les idees, les religionsi a l’entorn; la participaciói l’aprenentatge actiu, humanístic i emocionalque fomenta l’esperit crític; la innovació com a eina de progrés i de cohesió social.

LA MISSIÓ:

La missió de l’Escola La Parellada de Santa Oliva és proporcionar un servei educatiu de qualitat i aconseguir el grau de desenvolupament humà individual i social suficient que permeti als nostres alumnes excel·lir en la seva vida futura acadèmica i laboral, en funció dels objectius que promoguin la cohesió social, el respecte del medi, la incorporació de les noves tecnologies dins de l’àmbit acadèmic i social, a l’igual que aconseguir un alt grau d’identificació amb l’entorn , la satisfacció personal de tot el col·lectiu, alumnes, personal docent i no docent i la participació i confiança dels pares i llur corresponsabilitat.

LA VISIÓ:

L’Escola La Parellada de Santa Oliva és una organització oberta i en constant procés d’evolució, que vol anar més enllà de l’actual col·legi de primària per tal de convertir-se en un centre de promoció de coneixement.

Un centre d’excel·lència on la innovació i la investigació siguin elements de distinció i d’identificació docents.

Una institució que compagini harmònicament els valors humanístics, emocionals, d’identitat culturals i socials, de progrés tecnològic i de solidaritat i cooperació.

PAC (Pla d’Autonomia de Centre):

L’escola La Parellada de Santa Oliva fem nostres i presents en tot el procés educatiu dels nostres infants els valors d’igualtat, inclusivitat i equitat; integració i respecte a les persones, les idees, les religions, i a l’entorn; la participació i l’aprenentatge actiu, humanístic i emocional que fomenta l’esperit crític; la innovació com a eina de progrés i de cohesió social.

View more presentations from nacaia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *