Bases Concurs Logotip Escola

BASES PER PARTICIPAR  AL CONCURS

DEL NOU LOGOTIP DE L’ESCOLA

  • Podrà participar-hi qualsevol alumne/a de l’escola.

  • Cada participant només podrà presentar una proposta de Logotip.

  • Les propostes presentades hauran de ser originals i inèdites.

  • La imatge ha de representar com veus la nostra escola.

  • Els Logotips caldrà que siguin realitzat en un full blanc Din-A4, al revers del full hi haurà de constar el nom i curs de l’alumne/a. La imatge cal que estigui ben centrada al mig del full.

  • Els Logotips podran presentar-se en blanc i negre.

  • Les propostes s’han de presentar al/la tutor/a abans del divendres 13 de maig.

  • Els/les finalistes i guanyador/a seran publicats al bloc de l’escola: http://blocs.xtec.cat/ceipjosejuanortiz/

  • El Logotip guanyador serà present en tots els impresos, escrits, circulars.. relacionats amb l’escola.

  • La participació del concurs comporta l’acceptació del contingut d’aquestes bases i l’autorització dels drets intellectuals de l’autor/a.