Category Archives: Tutoria

When the dust Settles / Quan tot s’embolica.

When the dust Settles / Quan tot s’embolica.

Aquesta història presenta en clau humorística i provocadora el caos que creen els conflictes. Al mateix temps proporciona eines i camins per a l’entesa i la reconciliació. El vent de la plana no és el culpable de la pols que ho embruta tot, són dues marmotes veïnes que no s’avenen i acabaran destruint els seus caus. La cinta mostra que abans que tot es trenqui és possible la reconciliació.

Bully Dance / Joc d’abusos.

Bully Dance / Joc d’abusos.

Presenta el conflicte d’assetjament i victimització.

La dansa dels abusos. Aquest títol , provocador i polivalent, explora la violència entre els joves i les pressions exercides per les persones perseguidores, que assetgen i agredeixen els seus companys.

L’anàlisi del comportament de les persones que discriminen, terroritzen o maltracten els companys, les pressions de grup contra els més dèbils i situacions similars que pertorben el funcionament dels grups són els objectius principals d’aquest títol.

De la cinta es desprèn que la persona maltractadora sol ser una persona maltractada que ha de solucionar els seus propis problemes.

Dinner for two

Dinner for two
Aquesta animació de 8 minuts presenta dos animals que lluiten pel seu territori. El conflicte augmenta fins arribar a la confrontació violenta. Està pensat, segons els autors, per a nens i nenes de 2 a 12 anys.

El tema que planteja es pot extrapolar als conflictes entre persones adultes, nacions o grups socials ja que planteja un conflicte de domini territorial. És per això que el seu ús pot ser aconsellable també per a alumnes de secundària i adults.

D’aquest cinta, també se’n poden treure conclusions de tipus ecològic. Un dels eixos fonamentals del vídeo és que molts conflictes arriben a un carreró sense sortida i que cal aprendre a resoldre’ls de bon començament.

Una granota que observa l’enfrontament entre dos camaleons es transforma en mediadora. L’humor , la vivacitat, la provocació són dues eines que utilitza el vídeo per presentar la situació i demostrar que en les situacions més caòtiques es poden trobar vies per a la reconciliació i per a la solució justa de les diferències.

Aquest títol rebé el premi UNICEF a Berlín l’any 1997