Dinner for two

Dinner for two
Aquesta animació de 8 minuts presenta dos animals que lluiten pel seu territori. El conflicte augmenta fins arribar a la confrontació violenta. Està pensat, segons els autors, per a nens i nenes de 2 a 12 anys.

El tema que planteja es pot extrapolar als conflictes entre persones adultes, nacions o grups socials ja que planteja un conflicte de domini territorial. És per això que el seu ús pot ser aconsellable també per a alumnes de secundària i adults.

D’aquest cinta, també se’n poden treure conclusions de tipus ecològic. Un dels eixos fonamentals del vídeo és que molts conflictes arriben a un carreró sense sortida i que cal aprendre a resoldre’ls de bon començament.

Una granota que observa l’enfrontament entre dos camaleons es transforma en mediadora. L’humor , la vivacitat, la provocació són dues eines que utilitza el vídeo per presentar la situació i demostrar que en les situacions més caòtiques es poden trobar vies per a la reconciliació i per a la solució justa de les diferències.

Aquest títol rebé el premi UNICEF a Berlín l’any 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *