A pas d’aigua

L’itinerari “A pas d’aigua” es realitza com a sortida d’un dia, i va lligada a la seva web de treball (en forma de bloc), en el que l’alumnat ha de descobrir, mitjançant enigmes, la història dels canalers i la importància que ha tingut la seva feina per a la bona gestió de l’aigua del canal en els seus 150 anys de vida.  Aquest bloc es realitza prèviament, i el seu treball serveix perquè els alumnes puguin afrontar de forma més motivadora, ja que durant el recorregut analitzarem les seves respostes i resoldrem els enigmes.

SONY DSC