La paraula en el vent: Itinerari històricoliterari a Empúries

Nivell educatiu: Batxillerat i adaptable a Quart d’ESO i a Cicles Formatius

Codi de l’activitat: Ea7

Aquesta activitat pretén combinar la visita guiada tradicional a la ciutat grega i romana d’Empúries i al seu Museu amb el recitat, per part dels alumnes participants, de textos relacionats amb aquest jaciment, ja siguin d’escriptors catalans com d’autors grecs i llatins en traducció catalana.
El principal objectiu d’aquests guiatges és doble: implicar més estretament l’alumne en la seva visita a aquest jaciment emblemàtic de Catalunya i conscienciar-lo sobre la gran transcendència que Empúries ha tingut i té encara per a les lletres i la cultura catalanes i universals.
Cada alumne, sota el guiatge del seu professor o professora, es prepara un dels textos subministrats pels professionals del CdA (i que es poden descarregar en aquest Enllaç i el recita davant de l’espai que s’hi relaciona. Finalment, tots els participants el comenten breument i en glossen la seva relació amb l’espai visitat.

Aquest projecte es presenta sota dues modalitats diferents segons el nivell acadèmic dels alumnes participants.

En cas d’instituts petits que així ho desitgin i per tal d’optimitzar el desplaçament a Empúries, es pot combinar aquesta activitat amb la titulada «Itinerari científic a les Dunes d’Empúries», adreçada preferentment a alumnes del batxillerat científic, de manera que ambdues activitats es poden realitzar paral·lelament.

En relació a aquest itinerari i al titulat “Itinerari científic a les Dunes d’Empúries”, us recomanem que llegiu amb atenció les Consideracions Itineraris Batxillerat aquí indexades.

Aquí teniu un vídeo il·lustratiu dels nostres guiatges històricoliteraris, així com un reportatge audiovisual protagonitzat pels professors i alumnes de dos instituts de Tàrrega.

En aquest enllaç podeu trobar el Quadernet de Camp.

I aquí dos articles i el tríptic de promoció de l’activitat:

«Poesia més enllà de l’aula: Els itineraris de la paraula» (Serra d’Or, nº 674, febrer de 2016)

«La paraula en el vent: Guiatges històricoliteraris a Empúries» (Auriga, nº 81, abril de 2016)

AAFF_triptic empuries_Página_1 AAFF_triptic empuries_Página_2

Aquesta activitat està directament relacionada amb:

P1060599                       CIMG0239            001-2