Tag Archives: Afegeix una etiqueta

Les activitats de camp com a recursos

Després de penjar a la web l’anàlisi de les respostes obertes als treballs de camp, m’ha sorgit un cop més aquesta reflexió:

Al meu entendre, la nostra matèria té molta diversitat de recursos a l’abast per incrementar la motivació, les competències de l’alumnat, per apropar-los al mètode científic, a l’ observació, l’experimentació en diversos entorns reals i que podríem classificar com treballs de camp, de laboratori, ciència quotidiana, … La ciència està a tot arreu. A tot això, ara se sumen els recursos virtuals amb l’ 1×1. L’alumnat té, en general, millors expectatives i interès envers les ciències que amb la majoria de la resta de matèries del seu currículum. Almenys això és així en començar el curs, segons diuen diverses recerques que he pogut consultar. De nosaltres depèn que aquestes expectatives es mantinguin i creixin al llarg del curs i d’altres cursos.
Potser també ens cal conèixer millor els recursos i programar-los d’una manera viable (els que tenim més a l’abast, que no impliquen molt cost econòmic, organitzatius, etc., encara que ens podem permetre excepcions de tant en tant, quan són possibles, com algunes sortides) i seqüenciar-los al llarg del curs. Això és una feina personal, de cadascun de nosaltres que no cal fer en un curs, però pot formar part de l’experiència acumulada curs rere curs.
Haurien d’estar sempre expectants a nous recursos, noves activitats què, a més de mantenir el nostre propi interès, estimular la nostra creativitat, es pot rendibilitzar amb millors resultats amb l’alumnat.