Category Archives: Matemàtiques Cinquè

FES SERVIR EL TRANSPORTADOR

El transportador és una eina que ens permet construir i mesurar angles.

La pàgina que teniu a continuació ens ajuda a diferenciar els angles aguts, rectes i obtusos i a descubrir on podem trobar aquests angles en un dibuix.

També i això és la part més important ens facilita la feina de saber utilitzar el transportador ( estri per mesurar en graus un angle).

Mira atentament com ho fa i practica en els exercicis que tens a continuació i sobretot amb la teva llibreta i el transportador de plàstic que tens a l’escola.

POTÈNCIES DE BASE 10

Aprenem:

103 significa que a la base (10) l`hem de multiplicar per sí mateixa tres vegades (perquè l’exponent és 3).

103 = 10 x 10 x 10 = 1.000

104 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000

Podem dir que en las potèncias de base 10, el resultat siempre és “1” seguit de la quantitat de zeros que indica l’exponent.

101 = 10

100 = 1


PRACTICA

potencies
Webs de ortografía para repasar este verano

Este verano, que tendréis mucho tiempo, aprovechad para dar unos buenos repasos a estas webs de ortografía.

Os irán muy bien, ya veréis.

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~fbellon/orto/indice.html
http://www.reglasdeortografia.com/
http://fzayas.com/cuadernia/haber1/index.html
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=ortonave-h
http://ortoflash.masterd.es/juego-masterd-ortografia.html
http://www.educa.madrid.org/binary/851/files985/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/agudas_llanas_esdrujulas/agudas_llanas_esdrujulas.html
http://www.supersaber.com/carrerabv.htm
http://www.supersaber.com/
http://www.reglasdeortografia.com/ortoindice.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/lengua/10_12_2/flash.htm?numrecurso=2