08.- Per la plena llibertat d’expressió

La ràdio és un lloc excel.lent per a la plena llibertat d'expressió

A més del paper, el telèfon i internet. La ràdio també és un mitjà excel.lent per a la plena llibertat d’expressió. És on es veu més clar les dues plenes  llibertats la d’expressió i la d’escoltar com a imprescindibles

Fer un comentari