10.- El millor camí de la pau és la pau (Mohandas Karamchand Gandhi)

QUASI SEMPRE EN LA NOSTRA MEMÒRIA COL.LECTIVA MUNDIAL EL MILLOR CAMÍ PER LA PAU SEMPRE HA ESTAT DES DE LA INDIGNACIÓ

I ÉS DES DE LA INDIGNACIÓ ON APORTEM A TÍTOL PERSONAL DE CADA PERSONA I AMB LA FORÇA DELS ACORDS COL.LECTIUS, LES  ESTRATÈGIES PACÍFIQUES I CONSTRUCTIVES PER A FER POSSIBLE EL MIRACLE MUNDIAL:    LA PAU.

JA FA ANYS  35 ANYS QUE SOC UN INDIGNAT I ÉS AIXÍ COM M’HO HE PRES, AMB FETS, PERÒ GRÀCIES A LA COL.LABORACIÓ IMPRESCINDIBLE DELS DEMÉS.

AVUI AQUI I ARA GRÀCIES PER L’HOSPITALITAT DE L’INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS I PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ A AQUEST ACTE, PRIMER CAMI PER A LA NOSTRA AMISTAT.

(Josep Maria Ferran, Institut d’Estudis Vallencs, cloenda de la presentació del Canvi Mental Global Digital, el dia 19 de maig de 2011)

Fer un comentari