Llibres i Material

Llibres i material del Cicle Inicial:

PRIMER
Llenguatge:
* Llengua Cicle Inicial1 Ed. Eumo

* Bona lletra nº 1 Ed. Salvatella

Llengua castellana :

* Cuaderno Lengua castellana Ventijol 1 Ed. Barcanova

Matemàtiques:

* MATEMÀTIQUES 1 Projecte BRISA 1-2-3 Ed. Teide

Coneixement del medi:

* Ventijol Coneixement del medi 1r.– Ed.Barcanova

Anglès :
* “Find out 1” Activity book Ed. Macmillan

______________________________________________________________________

SEGON
Llenguatge:

* Llengua Cicle Inicial 2 Ed. Eumo

* “Bona lletra” nº 5 Ed. Salvatella

Llengua castellana :

* Cuaderno Lengua castellana 4” Ed. Barcanova

Matemàtiques:

* “MATEMÀTIQUES 2” –  Projecte  BRISA 1-2-3 Ed. Teide

Anglès :

* “Find out 2” Activity book Ed. Macmillan