Premis a la Qualitat de l’Esport Escolar per a l’any 2010

El Consell Català de l’Esport, mitjançant la Resolució VCP/2821/2009, de 13 d’octubre (DOGC 5486, 19.10.2009), va crear els Premis a la Qualitat de l’Esport Escolar, vinculats amb el Pla català d’esport a l’escola i va obrir la convocatòria per a la concessió dels premis corresponents a l’any 2009. Per a l’any 2010, amb la Resolució VCP/2781/2010, de 4 d’agost (DOGC 5703, 30.08.2010), el Consell Català de l’Esport ha estimat necessari impulsar de nou els premis a l’estímul i el reconeixement honorífic dels centres educatius i altres entitats sense ànim de lucre vinculades, de les associacions esportives escolars (AEE) inscrites al Registre d’entitats esportives, i de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) amb seccions esportives escolars (SEE) adscrites al mateix Registre públic que destaquen per la seva qualitat i quantitat en la promoció de l’esport escolar en horari no lectiu gràcies a les activitats esportives desenvolupades en el marc del Pla català d’esport a l’escola, formalitzat mitjançant l’Acord marc subscrit en data 2 de setembre de 2005 entre el Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport. Aquest reconeixement honorífic inclou, també, altres aspectes vinculats amb la capacitat organitzativa de les entitats esportives escolars i amb el desplegament de polítiques d’igualtat de gènere.

L’Associació Esportiva Escolar de l’Institut Joan Brudieu hi ha participat de nou (diploma de l’any 2009) i ha estat reconegut amb una puntuació de 6,10 punts, la qual cosa comporta l’assignació econòmica de 4.100 €, vàlida per a la realització de totes les activitats que es realitzen al centre.

Per arribar a aquesta puntuació se segueixen uns determinats procediments i requisits explicitats en l’anomenat Sistema públic d’indicadors de qualitat esportiva, publicats a la Resolució VCP/1272/2010, de 20 d’abril, de creació del sistema públic d’indicadors de qualitat esportiva de l’esport escolar vinculat amb el Pla Català d’Esport a l’Escola per a l’any 2010, i d’aprovació del  procediment i els requisits per a la seva elaboració (DOGC 5616, 27.04.2010). Llistat complet del territori de Lleida amb totes les puntuacions resultants dels indicadors aplicats.

Vegeu llistat ordenat per territori dels Premis de Reconeixement per a l’any 2010 (l’AEE INS Joan Brudieu es troba a la pàgina 8, en la fila 483)

A, més, també hi ha els Premis de l’Estímul, els llistat dels quals també ve ordenat per territori.

Notícia del Premi al web de La Secretaria General de l’Esport.