Activitats extraescolars

Al llarg de la primera setmana d’octubre s’han iniciat totes les activitats extraescolars previstes de l’Associació Esportiva Escolar Institut Joan Brudieu a excepció de l’activitat d’Aeròbic, en la qual hi havia força inscrits, i que de moment no es pot realitzar per manca de monitor. Des d’aquí fem una crida per tal que si hi ha cap persona interessada a portar l’activitat o coneix alguna persona que pugui portar-la a terme, s’hauria de posar en contacte, el més aviat possible, amb Eduard Isern, coordinador del Pla Català de l’Esport EScolar a l’Institut.

El preu de les activitats Kàrate (3 hores setmanals) i Tennis (1 hora setmanal) és de 25 € mensuals; en canvi, el preu de l’activitat Multiesport (3 hores setmanals) és de 5 €. El rebut es passarà mensualment al número de compte prèviament donat.