5th

WELCOME TO  5th GRADE!

Aquí hi trobareu un recull de com treballen la llengua anglesa els nens i les nenes de 5è de primària .

En aquesta petita mostra hi veureu algunes imatges on alguns alumnes surten sense mascareta i d’altres amb ella. Això és a causa del fet que algunes fotografies són d’abans de la pandèmia i d’altres són d’aquest curs. Però no hem volgut deixar de posar-les perquè malgrat haver deixat de fer determinades activitats, esperem en un futur no molt llunyà poder-les tornar a fer.

ACTIVITATS DE CINQUÈ I SISÈ (Cicle Superior)

 • Oral Presentations
 • Speaking Lessons
 • Listening exercises
 • Grammar practice
 • Learning about different topics
 • Games
 • Topics
 • Reading Comprehensions
 • Sounds
 • Tales 
 • Pronunciation
 • Vocabulary
 • Theatre
 • Writing Tasks: compositions, letters, emails, reviews… 

A Cicle Superior treballem a partir de la combinació de les noves eines tecnològiques i altres metodologies de treball. D’una banda, utilitzem la plataforma Classroom per a determinades activitats d’aprenentatge, facilitant la comunicació entre alumne – professor, a més d’ajudar a organitzar les tasques i augmentar la col·laboració i responsabilitat dels alumnes.  D’altra banda, també fomentem el treball cooperatiu per tal d’afavorir l’aprenentatge entre iguals.

Busquem entorns d’aprenentatge actius i significatius pels i les estudiants, que gaudeixin de la sessió i es motivin!  

RECULL DE FOTOGRAFIES

Games:

Treballem en grups cooperatius i de forma individual:

 

Oral Presentations:

Per resumir els continguts nous del 1r trimestre hem preparat una presentació per grups i l’hem explicat a la resta de companys de l’aula.

To Be, Vocabulary (Let’s do sport!, In the tress...), Present Simple, Present Continuous, les hores….