Daily Archives: 14 febrer 2011

L’EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL DE RECERCA INDIVIDUAL DEL CRÈDIT DE SÍNTESI

L’EXPOSICIÓ ORAL


Per fer l’exposició oral disposaràs de 5 minuts.

Cal que la preparis bé perquè suposa la meitat de la nota de treball de recerca individual.

Preguntes per facilitar l’exposició oral  (A classe el tutor o tutora et donarà un full amb més preguntes per a judar-te a preparar-la millor):

1. Per què vas triar aquest tema?

2. Quins recursos has utilitzat per a realitzar el treball i quines dificultats has trobat en la seva realització: documentació (bibliografia, webs), entrevistes…

3. Qui t’ha ajudat en la realització del treball?

4. Què has aprés sobre el tema que has treballat: explica el que t’han aportat les diferents entrevistes, i acaba exposant les teves conclusions.

5. Què és el que t’ha agradat més a l’hora de fer aquest treball de recerca?

Has d’explicar anècdotes que facin més entenedora i amena la teva exposició.

Per valorar la teva exposició, tant per part del professorat com de l’alumnat, es tindrà en compte:

· Que portis un guió de l’exposició escrit que després donaràs al tribunal.

· Que expliquis mirant al públic al qual t’adreces i que parlis amb veu prou alta, clara i a poc a poc.

· Que tinguis idees clares sobre el que has d’exposar.

· Que portis documentació per acompanyar les teves explicacions (fotos, imatges, presentació de diapositives, vídeos..) i

· Que expliquis anècdotes que ajudin a captar l’atenció del públic.

Per baixar-te les preguntes orientatives per a preparar el guió clica aquí