Aquest curs sobre com crear i gestionar un portafolis digital i, així, poder proporcionar als alumnes una eina tan útil com el seu propi Entorn Personal d’Aprenentage crec que ha estat força interessant.

No sols ha estat útil pel fet d’assolir l’objectiu que prometia el títol del curset, sinó perquè ens ha possibilitat el conèixer i saber emprar una gran varietat d’eines web2.0.

En conclusió, crec que l’aportació d’aquest curs ha estat força positiva per mi.