El meu Symbaloo

symbaloo

Què veig

Reflexionant sobre aquest curs

Aquest curs sobre com crear i gestionar un portafolis digital i, així, poder proporcionar als alumnes una eina tan útil com el seu propi Entorn Personal d’Aprenentage crec…

Què faig

El rol de les noves tecnologies a l’educació del s. XXI

En l’educació del segle XXI, és evident que les noves tecnologies (ordinadors, tablets, mòbils,…) hi juguen un paper fonamental. Ep, importantíssim evitar el que ens mostra el següent…

Què veig

Proposta didàctica: fem una estructura resistent de cartolina

Experiències

El meu EPA

Your browser is not able to display frames. Please visit EL MEU EPA on MindMeister. EL MEU EPA por Xavi Garros

E.P. d'Aprenentatge

La cerca booleana: què és?

Amb l’objectiu d’aconseguir una cerca d’informació per la xarxa molt més concreta, la gran majoria dels cercadors disposen de l’opció “cerca booleana“. Aquesta consisteix en la possibilitat de…

Què veig

El telèfon mòbil a peu d’aula: de la dependència a la independència

Si volem evitar la dependència del dispositiu, eduquem en la independència de l’aparell amb criteris, des de la pràctica a peu d’aula.

Pendents, Què veig

Reflexions Curs Portafolis digital i Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA)

MÒDUL 1 Què en sabem d’allò que s’anuncia com a objectius a aconseguir en aquest curs? Què esperem del curs? Què coneixem dels conceptes claus com Entorn Personal…

Experiències

Els infants amb una bona salut visual aprenen amb més garanties – ARA Criatures

  Origen: Els infants amb una bona salut visual aprenen amb més garanties – ARA Criatures

Pendents