Amb l’objectiu d’aconseguir una cerca d’informació per la xarxa molt més concreta, la gran majoria dels cercadors disposen de l’opció “cerca booleana“. Aquesta consisteix en la possibilitat de poder afegir, a les “tradicionals” paraules clau per la búsqueda d’informació, diferents operadors lògics (els més usats dels quals són AND, NOT  i OR).

Així, per exemple, podem demanar al nostre cercador que ens busqui webs que continguin la paraula clau1 i la paraula clau2 (hotel AND platja) però que no continguin la paraula clau3 (NOT Salou).

Més informació a la font d’aquest article: UB CRAI