La cerca booleana és un tipus de cerca per Internet que enllaça les paraules clau quan utilitzem un motor de cerca. Es basa, fonamentalment, en tres operadors lògics: AND, OR I AND NOT.

AND

L’operador AND demana tots els termes, o frases entre cometes, que s’enllacen I que apareixen en un document, en qualsevol ordre. Estreny la cerca, és a dir, augmenta el nombre de termes que el cercador ha de tenir en compte en cercar un document i, per tant, fa que el nombre trobat sigui menor, a mesura que s’hi van afegint termes. A l’ajuntar diferents tipus de conceptes, el nombre de resultats és més reduït.

and

Per exemple, cercant “Flora AND Fauna”, només obtindrem els documents que continguin els dos termes.

També actua amb els símbols &, +, o una I.

OR

L’operador OR demana que en els document cercats hi hagi, com a mínim, un terme dels que proposem. Amplia la cerca, ja que s’amplien les possibilitats que apareguin més documents que continguin un terme o l’altre i no els dos a la vegada. Quan més termes s’adjuntin, més documents trobarà el cercador.

or

Per exemple, cercant “Flora OR Fauna”, obtindrem tots els documents que continguin “FLORA”, tots els documents que continguin ”FAUNA” i tots els documents que continguin els ambdós termes.

També actua amb els símbols  ! , / , o una coma.

AND NOT

L’operador AND NOT exclou els documents que contenen un determinat terme o termes que segueixen l’operador. Es limita la cerca i s’utilitza quan ja s’ha realitzat una cerca i apareixen uns resultats que determinen que vulguem refusar alguns termes que apareixen i no ens interessen. S’ha d’utilitzar amb cura, per no eliminar pàgines que poden ser interessants.

not

Per exemple, cercant “Flora NOT Fauna”, obtindrem tots els documents que continguin “FLORA”, però que NO continguin ”FAUNA”.

També actua amb els símbols ¬  o amb NOT.

 

 

http://www.neoscientia.com/operadores-booleanos/

Data de la publicació: 6 d’abril de 2014