Aquests curs ha estat molt motivador per mi, perquè he après d’una manera àgil i entenedora què és un dossier digital i un EPA.

Puc dir que en aquests moments sé utilitzar nous recursos digitals que desconeixia i que em permetran poder ampliar-los en la pràctica educativa.

Aquestes noves eines, no només representaran un recull de materials per la meva tasca diària, sinó que crec que em seran molt útils per compartir-les amb altres companys de professió, així com adquirir-ne de noves.

Per una banda, les activitats i tasques  que hem anat realitzant han estat molt significatives, perquè les hem pogut desenvolupar en un entorn real.

Per altra banda, la diversitat de tasques realitzades m’han facilitat el coneixement d’un ampli ventall de possibilitats didàctiques per poder treballar a l’aula.