Durant aquesta setmana, en el col·legi estem inmersos en els dies de la ciència. Aquest any li ha tocat als llegums.

A part dels diferents tallers que es proposen per a tot el nivells, també estem fent d’altres activitats específiques en el nostre nivell de quart.

Per exemple volia explicar-vos que aquesta tarda ens hem convertit en científics i partint de les nostres hipòtesis, hem passat a l’acció per confirmar-les o no.

Hem esbrinat si els llegums, segons la seva mida, el seu pes i la forma de fer-los caure incideix en la seva velocitat i duració de caiguda.

D’altra banda hem comprovat que el pes i la mida condiciona la quantitat de llegums que hi entren en el mateix pes.

De totes aquestes experiències hem elaborat una graella que passarem a l’ordinador i amb el power-point confegirem una estadística amb el resultat dels diferents grups.

Estadística que ens servirà per posar en comú, en gran grup, si es confirmen o no les nostres hipòtesis, si tots hem obtingut les mateixes dades, si no, què ha pogut influir en les diferències dels diferents grups. (Aquí encara no hem arribat, ho farem la setmana vinent).

I per últim, entre tots arribarem a unes conclusions que afegirem al nostre power-point, que està en procés d’elaboració (que va enriquint-se a mida que anem donant resposta a les nostres hipòtesis) i que compartirem amb els nostres fillols. Ni que sigui fora de la setmana de la ciència, ja que no sempre podem acabar dins dels límits de temps que ens proposem.

Quan estigui acabada aquesta presentació la compartirem en aquest bloc.