Aquesta pàgina conté les eines que utilitzo habitualment, en el meu dia a dia, i reprodueix l’esquema pròpi de E.P. d’Aprenentatge.

Eines per veure Eines per fer Eines per compartir


  • Canal youtube
  • Twitter
  • De l’àrea o matèria que imparteixo

 

No totes aquestes eines utilitzo a diari ni en totes les assignatures, però si que les utilitzo ni que sigui per a consulta personal, buscant material per les classes o ocasionalment amb els nens a classe.