Category Archives: ESO3

Earth at Night

A partir d’aquesta fotografia de satèl·lit que representa la terra de nit il·luminada.

Treballarem els temes de la distribució de la població. Segons el que veus quines són les zones més poblades del planeta. Busca un mapa on estigui representada la distribució de la població i compara-les.

Existeixen diferències? Si, és així. On? i Per quines causes?

earth at night

Les zones il-lluminades coincideixen amb zones rurals o urbanes? Països desenvolupats o en vies de desenvolupament?

Treu més conclusions sobre el mapa.

Pots veure aquesta fotografia a la seva url.

Els Corrents Marins

Activitat. Els corrents marins i “les mascotes de bany”.

Avui estudiem els corrents marins.

Per fer-ho cercarem informació a Internet sobre els corrents marins i les seves influències sobre el clima i la pesca.

Per on passen els corrents marins? Són tots iguals? Travessen tot el planeta?

Per treballar el tema cerquem un mapa de corrents marins, veiem el vídeo i llegim l’article,

[kml_rm movie="http://video.xtec.es/real/tecnologia/5mtec6.rm " width="352" height="288"/]

Segons les dades que coneixes sobre les mascotes de bany i el mapa de corrents marins.

Cerca on haurien d’estar i intenta descobrir la raó per la que no han arribat, també esbrina on poden ser a l’actualitat.

Escriu un informe on expliquis les teves deduccions.

El Canvi Climàtic

Activitat en grup (2-3 alumnes).

Hem d’escriure un article per a una revista especialitzada sobre el tema del Canvi Climàtic.

És important consultar com a mínim aquests webs.

canviclimatic1.JPG canviclimatic21.JPG

L’article ha de tenir informació sobre les causes que provoquen el canvi climàtic. Situació actual. Conseqüències. Conferències internacionals que han tractat el tema. Acords de Kyoto. Països que han signat l’acord i grau de compliment.

S’escollirà un article i es publicarà al bloc.

Una vegada publicat la resta de la classe podrà realitzar aportacions a l’article.