Els Cultis us donem la benvinguda

Els Cultis us donem la benvinguda a la biblioteca de l’escola

cultis1

Fes clic aquí i veuràs algunes fotos de la nostra biblioteca

La lectura és un dels elements clau en la formació de les persones, és una eina bàsica per a l’aprenentatge i la formació integral de l’individu, així com la principal via d’accés al coneixement i a la cultura.

Un dels objectius principals de l’educació és aconseguir que els alumnes adquireixin una plena competència lectora, junt amb el gust i l’interès per la lectura com a element d’informació, de formació i de gaudi, per a esdevenir autèntiques persones lectores.

A l’escola volem facilitar les eines i promoure les actituds que permetin a l’alumnat aprendre al llarg de tota la seva vida, desenvolupar el pensament crític, utilitzar de manera més eficaç la informació en qualsevol suport i format per esdevenir ciutadans i ciutadanes cultes i responsables

 

Biblioteca escolar “puntedu”

 

 

És un programa creat pel Departament d’Educació que pretén impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca.

Ha sigut aquest curs quan se’ns ha concedit aquest projecte amb el títol “Obre un llibre i viu una aventura”.

També se’ns dotarà amb:

 • Equipament informàtic 
 • Dotació econòmica per a l’adquisició de fons 
 • Accés al programa informàtic èpergam per a la gestió de la biblioteca 
 • Formació específica del professorat responsable del projecte 
 • Materials didàctics. 

La nostra biblioteca

 

Volem que la nostra biblioteca sigui un espai educatiu amb diferents àmbits d’actuació:

 • com a centre d’aprenentatge, 
 • com a centre d’informació, 
 • com a centre de lectura, 
 • com a centre de dinamització cultural. 

Per aconseguir-ho estem planificant diverses activitats: 

 • hora del conte 
 • tertúlies literàries dialògiques 
 • préstec d’aula 
 • murals cooperatius 
 • col·laboració amb la biblioteca municipal “Anna Nadal i Serra” 
 • els enigmes de la biblioteca 
 • ambientació 
 • i moltes coses més