Llegim a casa!

Benvolgudes Famílies,

família-llegimDes de l’escola ens agradaria quevosaltres com a pares i mares, germans grans, avis i avies, tiets i tothom que pugui contribuir a apropar els vostres fills/es al món dels llibres. Hi ha moltes investigacions que demostren que el nivell lector aconseguit en els primers anys de l’escolaritat és bàsic pel rendiment posterior de totes les assignatures i per al desenvolupament de la capacitat de comprensió. És per això que, tots plegats, hem d’afavorir el contacte amb els llibres com més aviat millor i de manera constant.
En les primeres edats l’adult pot llegir a l’infant els diferents tipus de text (contes, revistes, llibres, còmics…), els nens poden imitar la lectura feta, poden fer hipòtesis sobre el que diu recordant el que han escoltat o mirant les imatges, o qualsevol altra activitat que se us acudeixi…

Mica en mica, el nen/a aniràdescobrint el plaer que ens poden proporcionar els llibres però haureu de continuar motivant, potenciant i compartint el desig per llegir. S’ha d’evitar que els nens/es s’allunyin dels llibres o de la lectura a mesura que es van fent grans i es van apropant a l’adolescència.
Cal que els nens/es us vegin a vosaltres llegir pel plaer de llegir, que hi hagin llibres a casa, que aneu junts a les biblioteques públiques on hi ha espais adequats pels infants, que aneu a sentir contes, rondalles, a veure teatre i qualsevol activitat que els pugui engrescar i fer descobrir la riquesa d’aquest món.

Per això fomentem la lectura i destaquem algunes normes del que no és llegir i del que si que ho és!

LLEGIR NO ÉS:

1. Llegir no és una obligació que cal imposar.
2. Llegir no és un càstig alternatiu a la televisió, videojocs o entreteniment en general.
3. Llegir no és una activitat exclusiva de l’escola.
4. Llegir no és una tasca que només impliqui als vostres fills i filles.

LLEGIR ÉS:

1. Una font d’estímuls.
2. Un entreteniment divertit.
3. Un plaer compartit i a compartir.
4. Una “eina” per a millorar el rendiment escolar, una eina que permet ampliar el vocabulari, millorar l’ortografia i també el nivell d’expressió
oral i escrita.
5. Un hàbit positiu que cal reforçar.
6. Un moment per descobrir els propis gustos.
7. Un tema de conversa.
8. Una activitat familiar.
9. Una afecció que cal sentir propera.
10. Una clau per descobrir el propi món i el dels altres.