Normes d’ús de la biblioteca

PER A UN BON FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA…

  1. Respecta el silenci i l’ambient tranquil que hi ha. Parla molt fluixet i no facis sorolls que puguin destorbar la  lectura i el treball dels altres usuaris.
  2. Porta les mans ben netes.
  3. No mengis ni beguis dins la biblioteca.
  4. Cal que tinguis cura dels llibres: no els dobleguis ni els ratllis, tampoc no els guixis ni subratllis.
  5. Els llibres han d’estar ben endreçats a les prestatgeries, i, per tant, cal que aprenguis a endreçar-los correctament, però, mentre no en sàpigues, pots fer ús del marcador dels llibres.
  6. El material prestat l’hauràs de tornar al responsable de préstec del teu grup i en bon estat de conservació. En cas que l’hagis fet malbé o l’hagis perdut, hauràs de comprar un altre exemplar.
  7. Els temps per poder fer ús des ordinadors és de 30 min com a màxim. Si necessites més temps, t’hauràs d’esperar a que passin 30 min més.
  8. Si teniu mòbils, recordeu que aquests han d’estar apagats.