La nostra biblioteca

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic; un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de l’escola adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa.

QUAN PODEU ANAR A LA BIBLIOTECA?
L’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres a l’hora del pati (de les 10:45 a les 11:15 ) pels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior.

COM ESTÀ ORGANITZADA?
La biblioteca està organitzada en diversos espais: hi ha una prestatgeria per cadascun dels cicles on s’hi troben els contes i llibres de divulgació adients als diferents nivells.
Hi ha un espai per enciclopèdies i diccionaris.
Tres expositors completen el mobiliari un per revistes, un amb les novetats i el tercer, reuneix els llibres i col·leccions de contes amb més demanda per part dels nens/es.

PER A UN BON FUNCIONAMENT…
– Cal parlar amb veu baixa i no fer sorolls que pugui molestar a la resta d’usuaris
– Hem de respectar el silenci i l’ambient tranquil de la biblioteca
– Cal portar les mans ben netes
– No es pot menjar ni beure dins la biblioteca
– Si la biblioteca està plena, espereu que surti algun company/a
– Cal tenir cura dels llibres; no els dobleguis, ni els ratllis, tampoc els guixis ni els subratllis
– Hem de deixar l’espai net i ordenat
– Només es pot agafar un sol conte o llibre de préstec
– La durada del préstec és de 2 setmanes tot i que es pot fer pròrroga
– Els llibres que tenen un gomet blanc amb unes lletres que hi diu EXCLÒS, només es pot mirar a la biblioteca; NO és de préstec