Category Archives: concurs

Un logotip per a la Biblioteca

logotips Avui obrim un concurs de dissenys per trobar un logotip per a la Biblioteca. Els logotips participants formaran part d’una exposició i el guanyador o guanyadora serà editat. Els usuaris de la biblioteca que ho vulguin podran votar un logotip d’entre tots els exposats del 23 al 30 d’abril.

Les bases del concurs són:

Bases del concurs “Un logotip per a la Biblioteca

Objectiu
La present convocatòria té com objectiu el disseny d’un logotip destinat a representar a la Biblioteca de l’escola en els seus documents.

Participants
Concurs obert a tots els alumnes i a totes les alumnes de C. Superior, només es podrà presentar un disseny per participant.

Termini de presentació
El termini de presentació finalitza el dia 16 d’abril de 2009 .

Normes que han de complir les obres presentades

  • Al Logotip hi ha d’haver la paraula BIBLIOTECA i el nom de l’escola.
  • Format: presentat en mida DIN-A4, al darrera hi haurà d’haver escrit el pseudònim de l’autor.
  • Tècnica: elaborat amb qualsevol tècnica que permeti la seva reproducció impresa. (eviteu els relleus i els troquel·lats).
  • No hi ha limitació de colors

Presentació de les obres
Acompanyant l’original, s’hi adjuntarà una butlleta de participació tancada (descarrega-la d’aquí). Haurà de ser escrita en majúscules i amb totes les dades que es demanen (si està incompleta o amb dades inintel·ligibles, el treball no podrà ser acceptat).
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 16 d’abril de 2009. Els treballs s’hauran de lliurar directament a la mestra de la Biblioteca.

Documents de la convocatòria