Hola, món! Anem al Zoo!!!

Activitat: Sortida al Zoo de P4

Organització:

Mitjançant el bloc es prepararà la sortida al Zoo i es donarà a conèixer a les famílies tot allò que hem vist i après, possibilitant a la vegada que els pares i mares puguin participar amb els seus fills/es en aquest procès d’aprenentatge.

1. Es redactarà un article al bloc amb el títol: Anem al Zoo i es demanarà a les famílies que amb els seus fills/es a casa triin un animal que hi poguem trobar i facin un comentari al bloc explicant en una frase quin animal han triat i perquè. A més a més hauran de portar a l’escola un full amb informació sobre l’animal escollit (si hi hagués famílies que no tenen possibilitat de conectar-s’hi se’ls hi donaria la informació mitjançant una circular i els convidariem a participar igualment de l’activitat encara que no puguin fer l’aportació al bloc).

2. A l’escola posarem en comú tota la informació aportada. Mirarem al bloc els comentaris de cada alumne/a i penjarem a la classe la informació recollida agrupada per animals. Aprofitarem, pensant que alguns infants hauran triat el mateix animal, per fer grups. Cada grup de reporters tindrà assignat un animal i el dia de la sortida s’encarregaran de fer les fotografies al seu animal (com que cada infant ha de portar una identificació a la sortida, aprofitarem per fer-la amb ells, creant les nostres acreditacions de reporters oficials, amb nom cognoms, nom de l’escola i telèfon, tot amb format d’acreditació de reporter i un fons amb motius d’animals salvatges).

3.Durant la sortida cada grup de reporters haurà buscat el seu animal i es faran les fotos corresponents (a l’escola haurem practicat amb la càmara per a que surtin les fotos el millor possible). Un cop a l’escola cada grup triarà la foto que més li agradi, com que cada infant va fer la seva s’hauran de posar d’acord.

4.Un cop triades entre tots redactarem una explicació de com va anar la sortida, explicant el que vam veure, tot això documentat amb les fotos corresponents. S’afegirà una galeria de fotos amb totes les fotos que van fer els reporters.

5. Es convidarà als pares i mares a participar fent comentaris de les fotografies amb els seus fills dient que és el que més els hi va agradar, el que menys i perquè.

6. Finalment podriem convidar als infants a imprimir a casa la foto que més li agradi i fer enmarcarla. També podriem fer un jclic, fent servir les fotografies de la sortida, i crear trencaclosques, jocs de memoria, jocs de fer parelles (afegint l’enllaç a aquestes activitats al bloc).

 

Oscar Romero Gil

Espai per viure i participar de les experiències dels vostres infants.