CERCA D’INFORMACIÓ OK! (CATALÀ)

CATALÀ

Recursos bibliogràfics en català
http://www.gencat.cat/llengua/recursos

Jocs per aprendre català nivell cicle superior de primària i ESO.
http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

Parla català és un web per aprendre a parlar en català. Molt recomanable per als nouvinguts a Catalunya.
http://www.parlacatala.org/

Catalunya. / / Informació sobre el territori i la gent (història, símbols, cultura.), visitar Catalunya , estudiar, treballar, i Invertir i fer negocis. / portal / Barcelona: Generalitat de Catalunya. / / / / […]

http://www.gencat.cat/catalunya/cat/index.htm