NORMES

Silenci

Cal respectar el SILENCI i l’ORDRE.

La Biblioteca es mereix que tracteu bé els llibres de consulta i d’oci.

Respecte vers les normes que hem decidit per a tots i respecte en els terminis dels préstecs.

Fer un bon ús de l’espai i les activitats triant aquelles que no molestin a la convivència general.

La vostra participació en les activitats de dinamització que es porten a terme i la vostra aportació d’idees és important.

L’escola no es fa responsable de la vigilància dels alumnes que entrin a la Biblioteca en horari extraescolar.

Qualsevol persona pot ser expulsada de la biblioteca en cas d’incomplir les normes.

L’horari de lectura, consulta  de llibres és: tots els dies de 11 a 11:30 h. i de 17 a 18:30 h.

El préstec   es fa als alumnes de Primària en horari de 11 a 11:30 h.  i es retornaran als quinze dies al mestre que fa el préstec perquè registri el retorn i no es perdi.

A l’hora d’esbarjo, NO hi pot haver alumnes castigats a la Biblioteca.

Es pot fer ús de la Biblioteca per llegir, consultar  i realitzar els treballs o deures.

Els llibres s’han de mantenir nets, no es pot menjar ni beure.

Els llibres utilitzats, NO es tornaran a la seva prestatgeria, es deixaran als carros corresponents.