LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

NIVELL EDUCATIU: 4r. ESO (Aula Oberta)
El tema a treballar en aquest projecte és la Revolució Industrial.

OBJECTIUS

– Conèixer aquest periode històric trascendental per entrendre la societat actual: conceptes claus, esdeveniments i aveços més importants, vocabulari específic, .
– Desenvolupar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en grup per una realització eficaç de les tasques.
– Interpretar les fonts d’informació amb sentit crític per adquirir nous coneixements.
– Desenvolupar la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar la feina i prendre decisions.

RECURSOS
La realització de les activitats proposades es farà a l’aula dotada de dotze ordinadors portàtils amb conexió Wifi (un per cada alumne) i una pissara digital.
Totes les activitats, notícies i apunts es penjaran al blog de l’assignatura.

TEMPORALITZACIÓ

El projecte es portarà a terme al primer trimestre durant 7 sessions d’una hora.

SESSIÓ 1- INTRODUCCIÓ A LA RI

A través d’aquest link, els alumnes accediran a una explicació teòrica il•lustrada sobre el procés d’industrialització (causes, conseqûències, avenços importants…) i després realitzaran les activitats proposades.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1196

SESSIÓ 2- MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA RI

revolucion-industrial-inglaterra

Realitzarem un mapa conceptual conjuntament a la pissarra digital amb el contingut de la preentació Slideshare i el vídeo del youtube. Previament els alumnes han d’haver elaborat el seu per després posarem en comú els conceptes claus.

Contestar les preguntes tipus test de la següent pàgina web.

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/revolucionindustrial/test1.htm

SESSIÓ 3- La infància i la RI

1-revolucion-industrial

Els alumnes han de llegir la informació sobre la RI i la infància d’aquest dossier:

http://mayv1958.files.wordpress.com/2010/03/1-la-infancia-durante-la-revolucion-industrial.pdf

I escoltar la cançó de Radiohead All I need de su disco In Rainbows (2007)

Els alumnes han de redactar un text d’una pàgina comparant la situació dels nens en la RI amb les de l’època actual (establint una divisió entre països del primer i tercer món).  Totes les redaccions les publicaran al blog.

SESSIÓ 4 i 5- VISIONAT DE LA PEL•LÍCULA STEAMBOY

Abns de gaudir la pel•lícula es visionarà el tràiler.

SESSIÓ 6: CINEFÒRUM SOBRE LA PEL·LÍCULA

Els alumes han de crear un compte a Google Accounts per elaborar un document conjunt amb el Google Docs on consti:

FITXA DE LA PEL•LÍCULA:
SINOPSI:
PERSONAJES PRINCIPALES:
ESDEVENIMENTS HISTÒRICS PRESENTS AL FILM
OPINIÓ PERSONAL (dels 12 alumnes)

Després llegiran en veu alta el text definitiu,  comentarem algunes imatges de la pel•lícula:

Imatges de la pel•lícula amb la banda sonora de Queen Under pressure.

Una activitat alternativa: recomanar la pel·lícula a la ràdio del centre.

Material complementari pel cinefòrum. Els alumnes han de comentar aquesta webgrafia.

http://www.filmaffinity.com/es/film601588.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Steamboy
http://www.aulas.ulpgc.es/cine/historial/Hoja%20No%20286_NEW-Steamboy.pdf
http://universoarke.com/publicaciones/pdf/Steamboy.pdf

SESSIÓ 7:  EL JOC DEL MCDONALDS

Els alumnes aprendran la complexitat de l’organització d’una multinacional a través del joc del McDonalds.

http://www.mcvideogame.com/game-esp.html

AVALUACIÓ

Es valorarà la actitud i la realitxació de totes les activitats proposades en aquest projecte amb els següents percentatges.

Autoavaluació Test sobre la RI: 10%
Mapa conceptual: 20%
Redacció sobre la infància (RI i actialitat). Es tindrà en compte tant el contingut com l’expressió: 20%
Participació en la sessió de cinefòrum: 10%
Redacció document Google Docs: 20%
Actitud: 20%

ASPECTES HA TENIR EN COMPTE:

– Els alumnes realitzaran individualment i en grup les activitats proposades.
– La professora revisarà i avaluarà el contingut de les entrades publicades pels alumnes.
– És important que comentin i valorin al blog les aportacions dels companys com, per exemple, la redacció sobre la infància i la RI.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *