LA LLEI DELS GASOS

En les properes sessions treballarem Les Lleis dels Gasos i l’època històrica en la que es van descobrir. Amb aquesta activitat es vol remarcar què els avenços científics van lligats a les corrents de pensament de l’època en que apareixen així com la importància i la vessant pràctica d’aquest descobriment.

ACTIVITAT 1. Presentació en Power Point

Objectius:
– Estudiar Les Lleis dels Gasos: el seu descobriment, la seva evolució i contextualitzar-les en el moment històric en que es van descobrir.

– Realitzar una presentació d’aquest punts desenvolupats en un Power Point.

Recursos: Hi ha vida més enllà de la Wikipèdia, per això us proposo consultar aquestes pàgines web que poden ser d’interès per a la realització del vostre power point.

http://pepquimic.wordpress.com/2011/05/09/recordem-gay-lussac-pare-de-la-llei-dels-gasos-ideals/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gases/

http://quimicafacilrumi.blogspot.es/img/leyesdelosgases.pdf

Podeu ampliar aquesta webgrafia. És imprescindible que al final del power point citeu els enllaços consultats.

Temporalització: Es farà en 4 sessions:

– 1ª sesssió: consulta i recerca d’informació

– 2ª i 3ª sessió. Realització del PP

– 4ª sessió: Exposició oral del treball.

Avaluació: S’avaluarà el contingut (utilització de les fonts d’informació i el rigor científic) i la presentació de les diapositives (coherència, cohesió i ortografia) així com l’exposició oral de la presentació (claredat i síntesis del continguts).

ACTIVITAT 2. Realització d’un vídeo amb un experiment.

Introducció: Després d’estudiar com es van descobrir Les Lleis dels Gasos, els científics que hi van treballar i el que va suposar en el món de la química, es proposa aquesta activitat per tal de demostrar experimentalment una de Les Lleis dels Gasos.

Objectiu: Demostrar experimentalment una de les lleis dels gasos.

Recursos: Càmera de vídeo i materials per fer l’experiment.

Aquests vídeos us poden ajudar a realitzar el vostre experiment.

Temporalització: El vídeo es gravarà al laboratori de l’institut i s’editarà a casa.

Avaluació: Es valorarà la realització del vídeo, però especialment la demostració de la llei, el rigor científic i seva didàctica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *