GENERADOR D’OPERACIONS

Si clisseu aquest link podreu posar-vos  vosaltres mateixos operacions i treballar-les de des casa vostra.

http://www.educalim.com/biblioteca/mate/mate.html