L’escola

L’escola Auró és una escola Pública d’Educació Infantil i Primària situada al barri de l’esquerra de l’Eixample de Barcelona. Es va crear l’any 1994, fruit de la fusió de dos escoles públiques: Escola Roure i Escola Fraussa.

Escola de doble línia, es a dir dos aules per nivell.  Som un centre d’agrupament d’alumnes amb dèficit auditiu i també tenim una unitat de suport a l’educació especial (USEE).

Trets d’identitats

Escola catalana

Escola no confessional i plural

Línia metodològica

– aprendre a aprendre

– aprendre a ser i a actuar de manera autònoma

– aprendre a fer

– aprendre a conviure i habitar el món

Escola democràtica

Escola diversa i integradora

Escola sostenible

Escola oberta

Educació científica, tecnològica i artística

Aprenentatge de les llengües

L’educació en valors

Pilars pedagògics/Bases del Model educatiu.

*Entenem l’escola com una Comunitat oberta on la participació de tots i totes és fonamental per tirar endavant la tasca comuna. Creiem en la gestió com una eina compartida de tota la comunitat amb transparència, confiança i innovació.

*Treballem per la inclusió de TOTS/ES els/es nostres alumnes, el que implica el coneixement i acceptació de la diversitat, i els valors de la tolerància i la cooperació. Fomentem el treball en valors que ajudin a la formació de persones integrants d’una societat plural. Incidim en els valors individuals i els propis d’una societat democràtica: la solidaritat, el respecte pels altres, les actituds de diàleg, l’esperit crític, la cooperació, la responsabilitat, la tolerància, la participació…

*Som un centre d’agrupament d’alumnes amb dèficit auditiu en modalitat oral i tenim una unitat de suport a l’educació especial (USEE) amb alumnes que presenten necessitats educatives especials. Per atendre aquests serveis comptem amb professionals especialitzats..

Objectius educatius prioritaris.

*Millorar les competències bàsiques dels nostres alumnes:

-Fomentem diferents tipus d’agrupaments ( desdoblaments, grups reduïts, reforços en petit grup,…), per tal de portar a terme un treball més personalitzat.

-Introduïm els canvis metodològics necessaris per arribar a l’excel·lència.

*Desenvolupar actituds i hàbits de col·laboració i discussió fomentant el treball en equip i potenciant una actitud de respecte envers l’entorn, afavorint activitats de reciclatge i de consum responsable.

*Impulsar l’hàbit lector dels alumnes per mitjà de la biblioteca de l’escola i la biblioteca d’aula (padrins de lectura, exposicions, recomanacions de llibres…)

*Potenciar l’accés i l’ús de les noves tecnologies. Aquestes tecnologies permeten que l’aprenentatge sigui més motivador, enriquidor, ràpid, visual… sense deixar de banda els altres mitjans d’accés a la informació.

*Entenem el coneixement de totes les llengües com un fet transversal i contextualitzades en situacions comunicatives reals.

Criteris d’organització pedagògica

*Per millorar els Àmbits lingüístic i matemàtic organitzem diferents tipus d’agrupaments: Desdoblaments, grups reduïts, reforç en petit grup, tutoria individual…

*En llengua anglesa  incrementem les hores curriculars i organitzem altres tipus d’agrupament.

*Impulsem activitats que fomenten l’hàbit lector dels alumnes per mitjà de la biblioteca de l’escola i la biblioteca d’aula ( 30′ diaris de lectura diària), padrins de lectura, exposicions, bibliomaletes, recomanacions de llibres…)

*Experimentem amb noves metodologies: Projectes,Tallers, treball cooperatiu…

*Realitzem sortides, colònies i activitats dins i fora del Centre per complementar els recursos.

Projectes i activitats destacades del centre

*Projecte de Plàstica: Amb l’objectiu d’educar la sensibilitat artística potenciant l’expressió plàstica.

Tenim una especialista/monitora, a través de l’AMPA, que treballa al taller conjuntament amb els tutors/es, per a fer créixer el potencial creatiu i d’expressió de cada infant .

*Projecte d’anglès: Incrementar el coneixement i l’ús de l’anglès.

Entenem el coneixement de les llengües com un fet transversal i contextualitzades en situacions comunicatives reals i vivencials i és per aquest motiu que realitzem el CLIL i els Tallers de Matemàtiques en Anglès.

*Projecte d’Informàtica: L’objectiu és millorar les competències TAC dels/les alumnes .

*Treball de valors:

Les tutories de classe, les individuals, els patis, l’Ed.Física, el menjador, les assembles d’alumnes delegats, les festes, la cooperació entre cicles, les campanyes solidàries del barri, a campanya del banc d’aliments, la col·laboració amb els amics de la gent gran, el Pas-per-tu…

Àmbits de participación i col·laboració.

L’escola està oberta i integrada al barri i a la ciutat.

A nivell de barri participem conjuntament amb les altres escoles de l’Eixample en projectes comuns: “Camí Amic” xarxa cívica que intenta recuperar i dinamitzar espais del barri.

En activitats i projectes comuns amb les escoles i instituts del barri.

També a nivell de barri col·laborem amb les entitats socials:  banc d’aliments,  amics de la gent gran, recollida de roba …

A nivell de ciutat estem a la xarxa Escoles +Sostenibles.

Tenim convenis amb l’Ajuntament i diferents entitats del barri per a l’ús social del centre en horari extraescolar.

L’AMPA, organitza activitats extraescolars obertes al barri així com el Casal d’estiu i el de Nadal, també canalitza diferents propostes i inquietuds de les famílies, i col·labora en  la tasca educativa amb l’equip docent,  en les festes de Centre i a través de les seves comissions en molts aspectes de la vida escolar.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *