One thought on “LA TERRA

  1. mvera223 Post author

    A la classe d’accés van tractar el tema de l’Univers, la Unitat la Terra és va presentar amb aquest video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *