Què és?

Les aules hospitalàries són espais educatius singulars, fruit de la col·laboració del Departament d’Educació i el Departament de Salut que donen suport i afavoreixen la continuïtat del procés d’aprenentatge dels infants i joves hospitalitzats que a causa de la malaltia no poden seguir temporalment els estudis al seu centre educatiu.

El temps ha demostrat que el treball dels docents dins l’entorn sanitari millora les condicions de vida de l’infant i el jove, com a estímul i motivació per continuar aprenent quan és a l’hospital o en els períodes de convalescència, quan ha de romandre a casa.

La nostra aula està ubicada a la planta de pediatria. Cal tenir en compte que l’atenció a l’alumnat es realitza tant a l’espai específic de l’aula com a les habitacions quan els infants o joves estan enllitats.

L’alumnat que assisteix a les aules hospitalàries són, majoritàriament, infants i joves entre els 3 i els 16 anys.

Quan els alumnes són donats d’alta de l’hospital i no poden assistir al centre educatiu per un període superior a 30 dies, poden continuar el seu procés educatiu mitjançant l’atenció educativa domiciliària.