I Am Sitting in a Room, d’Alvin Lucier

I Am Sitting in a Room (1970), per a veu i cinta electromagnètica, és una creació del compositor nord-americà Alvin Lucier. Ha arribat a considerar-se un clàssic de la composició sonora electroacústica.

lucier1.jpg

Lucier enregistra una i altra vegades el mateix text i el resultat final, després de repetir l’operació molts cops, és una pèrdua progressiva de la comprensió de les paraules i, al contrari, la creació d’una estructura sonora feta de ressonàncies. Escolta aquest resultat.

Lucier

“I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.”

El so de la veu, reproduida i tornada a enregistrar, al final provoca l’acumulació de successives capes de temps que semblen perceptibles audutivament cada vegada s’una forma més pesant i contundent. La veu es perd i queda com el so de l’espai de l’habitació on s’ha enregistrat.

En repetir-se tant el text dins del recinte, les propietats acústiques d’aquest lloc es van mostrant successivament en cada enrefiatrament: els ecos es perllonguen fina apagar la veu i dispersar el text, les ressonàncies amplifiquen alguns dels sons produits per la veu mentre que d’altres es van eliminant. D’aquesta manera, el text del so de la parla es converteix en un complex teixit d’altures i notes produides pels ecos i ressonàncies de la sala. La acústica del lloc realitza el treball musical de la composició en sí.

El mateix compositor, al final de la partitura anima a experimentar amb el mateix procés bàsic de composició d’aquesta peça:

“Es poden fer versions en les que una frase de text sigui enregistrada i reciclada en diverses salas. També es poden fer més versions amb altres locutors en diferents idiomes i en diferents recintes. Una altra possibilitat seria fer versions en les que per a cada generació, el micròfon es col.loqui en diferents llocs de l’auditori o en d’altres sales. Realitzeu versions que puguin ser interpretades en viu o en temps real”

lucier2.jpg

Podem realitzar aquest experiment? Fem entrar la senyal d’audio a l’ordinador a través dels dos micros localitzats en l’espai de la interpretació. Repetim l’operació d’enregistrar aquest àudio capturat i que sona pels altaveus de la sala.

La traducció del text de Lucier fa així, però podem inventar-ne un altre:

“Estic assegut en una habitació, diferent d’aquella en la qual estàs ara. Estic gravant el so de la meva veu en parlar i el vaig reproduir de nou a l’habitació, una i altra vegada, fins que les freqüències ressonants de l’habitació s’amplifiquin a si mateixes, de manera que tot rastre de meu parla, exceptuant potser del ritme, sigui destruït. El que llavors escoltaràs seran les freqüències de ressonància naturals de l’habitació articulades per la parla. Considero aquesta activitat no tant la demostració d’un fet físic sinó, més aviat, com una manera d’eliminar qualsevol irregularitat que la meva parla pugui posseir”.

Hi ha alguns artistes que han reproduït la composició a la seva manera … com es mostra en aquests vídeosDescarrega Audacity

Audacity és un editor d’àudio digital multipistes, amb funcions d’enregistrament, reproducció, importació i exportació en els formats més comuns (com ara wav o mp3), i moltes coses més.

Descàrrega AUDACITY

Podeu fer-lo servir per enregistrar les músiques que creeu i editar sons emprant les eines de retallar, copiar i enganxar, barrejar pistes o aplicar efectes.

Manual del programa Audacity

Visita al MACBA

El dia 17 d’octubre de 2008 els alumnes i les alumnes de l’IES Sabadell han visitat la Col.lecció d’art contemporani del MUSEU d’ART CONTEMPORANI DE CATALUNYA

Per mitjà de les exposicions i les seves diverses activitats, el MACBA vol construir una memòria de l’art de la segona meitat del segle XX. Es parteix d’una concepció segons la qual no existeix un “públic” únic, sinó molts tipus de “públics”  específics diferenciats. Per això, atenent aquesta diversitat, el museu ofereix, a més de les exposicions, serveis de diferents tipus, com tallers,  conferències, programes d’audiovisuals,  publicacions, etc. . El museu és així un lloc proveïdor de vivències on l’exposició és només un mitjà per a un tipus d’experiència més global i general: és un lloc viu d’experiències per tot aquell i aquella que accepti el seu joc.

_________________________________________________________________________________________________

Per a facilitar la reflexió de tot allò observat, hem entregat a tothom aquest dossier que heu d’omplir de la forma més sincera possible

clica la imatge per a veure-ho bé

_________________________________________________________________________________________________

Les obres esmentades com a més originals i més intrigants han estat aquestes

rausch.png

zaj.png

_________________________________________________________________________________________________

Fotos de la sortida