Projecte Ciències

ciencies1L’Aula de Ciències de L’ARJAU té el seu tercer curs de funcionament, i és l’Aula pionera a la nostra comarca i a l’hora que, per ser Aula model i formadora d’altres escoles, està equipada amb una doble dotació de material ordinari de laboratori i material informàtic amb programes específics de ciències.

Forma part d’un projecte en el que aprendre ciències és una interrelació entre el PENSAR, FER i COMUNICAR ciències.

ciencies2Es l’espai on es fan evolucionar les idees que els nens i nenes tenen dels fenòmens del medi natural, observant, interpretant, identificant, plantejant hipòtesi per ser comprovades amb la manipulació, la descoberta, la experimentació i la recollida de dades; per tal de fer evidents i entenedors els models científics.

Les sessions s’organitzen en grups cooperatius, on l’aportació de la feina individual és coordinada pel mateix grup, i on es discuteixen, argumenten i justifiquen les pròpies idees científiques , per tal d’acordar les conclusions de les descobertes.

Per protegir la natura cal estimar-la, i per estimar-la cal conèixer-la.