Geologia teoria

FORMACIÓ DELS PIRINEUS

Els Pirineus són una serralada de plegament, formada entre dinals de l’era Secundaria (fa 85 Ma) i finals del període Terciari (fa 16 Ma), com a resultat de la col·lisió entre la microplaca Iberica i la Europea. La primera es va subduir parcialment sota la segona.

Els Pirineus inclouen roques d’una serralada anterior anomenada herciniana, formada i erosionada quasi totalment durant l’era Primària i és el sòcol hercinià. Les roques dipositades durant l’era Secundaria i el Terciari forment la coberta alpina.

Als Pirineus es poden distingir dues zones:

Zona axial

Està representada per materials sedimentaris, metamòrfics i magmàtics, d’edat precambriana i paleozoica.

Zona prepirinenca

Representada per materials sedimentaris de cobertora, mesozoics i cenozoics.

L’estructura interna del Pirineus es coneixen en gran mesura gràcies a uns sondejos que es van fer de sud a nord en tota la serralada i se’n dedueix el perfil ECORS.


Amb l’article us recordo que heu d’entregar el dossier de la sortida el divendres 21-1-2011

Arenysaure