LES CLASSES DE 2n

Aquí podreu veure totes les activitats que anem fent durant el curs.

Els nens i nenes de 2n