LES CLASSES DE 1r

Aquí podreu veure totes les activitats que anem fent durant el curs.

Els nens i nenes de 1r