Category Archives: General

ARRIBA LA VELLA QUARESMA

vella.gif

La quaresma ja ha arribat i el carnaval s´ha emportat.
Cada divendres una cama li caurà i el final les vacances de pasqua arribaran.

Nosaltres hem après una cançó que cada divendres li cantem abans de treure-li una cama, la cançó diu així:

“La Vella Quaresma, Vella Quaresma
Ai! Que no pot caminar.
Té moltes cames i s’entrebanca;
entre tots l’hem d’ajudar.

És que n’hi hem de treure una,
Una, una, una, una …
És que n’hi hem de treure una,
perquè pugui caminar”

PROJECTE FINAL DE CURS: LA TARDOR

images2

Aquest projecte gira la voltant de la tardor. Es un tema proper i motivador pels nens.
Les activitats TAC que hi ha al projecte les podeu veure al bloc, totes estan dintre de l´etiqueta tardor.

NIVELL AL QUE VA ADREÇAT: El projecte va adreçat a p-4. El grup està format per 25 nens i nenes.

OBJECTIUS: Els objectius d´aprenentatge del projecte són:
– Reconèixer la tardor com una estació de l´any i les seves característiques pròpies.
– Observar i analitzar elements de l´entorn que són característics de la tardor.
– Conèixer i viure la festa de la Castanyada.
– Fer un tastet dels fruits de la tardor.
– Elaborar panellets amb l´ajuda dels nens i nenes de 5è.
– Participar adequadament en les situacions comunicatives.
– Adquirir vocabulari relacionat amb la tardor.
– Aprendre dites, contes, cançons i danses.
– Representació corporal a partir de l´audició de Vivaldi.
– Expressar-se i plasmar la realitat plàsticament mitjançant tècniques diverses: pintura, dibuix, estampació.
– Utilitzar els nombres per determinar una relació quantitativa de forma verbal o gràfica.
– Fer agrupacions d´objectes segons qualitats perceptibles o funcionals.
– Iniciar-se en l´ús de les noves tecnologies.

AREES D´ENSENYAMENT QUE TREBALLARÀ EL PROJECTE: Tot i ser un tema de l´àrea de la descoberta de l´entorn al projecte es treballen totes les àrees de manera interdisciplicar.

RECURSOS TAC: Al llarg del projecte s´han utilitat els següents recursos TAC
– RECURSOS AUDIOVISUALS:

RECURSOS JCLIC:
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/tardor2/jclic/tardor2.jclic.zip&lang=ca&title=Lectoescriptura+amb+els+fruits+de+la+tardor
– CONTES:

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/casta/index.htm
– CAMERA DE FOTOS: Fotos als nens mentre realitzen diferents activitats. Hi ha un llibre a la biblioteca d´aula que es titola “Les nostres fotos” on es va recopilant les fotos que es fan a l´aula. Hi ha una mostra al bloc.
– VIDEO: Gravació de la dansa de la festa de la castanyada

– AUDACITY: Gravació dels nens recitant el poema de tardor: “Una fulla a la tardor”

ALTRES RECURSOS I ACTIVITATS: Durant aquesta unitat es faran diferents activitats destaquem:
– Diferents converses.
– Muntatge d´un racó de tardor.
– Racons de tardor: racó de lectoescriptura (nom de les fruites de tardor), treballs plàstics a partir d´elements diferents(fulles, gomets, retoladors, papers de colors,..), mural de les fruites de la tardor, estampació amb fruits.
– Fer panellets amb ajuda dels nens de 5è.
– Preparar i fer un tastet de fruites de la tardor.
– Audició i dramatització de la tardor de Vivaldi.
– La festa de la Castanyada.

METODOLOGIA S´organitzen activitats diverses adaptades a les característiques, necessitats i interessos del grup: gran grup, petit grup, treball en parella, treball individual. Són activitats significatives i motivadores

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Les propostes de treball d´aquesta unitat didàctica tenen en compte els diferents ritmes tant de treball com d´aprenentatge. La mestra amb la seva intervenció aten les diferents individualitats: reforçant als nens amb més dificultats i estimulant i ampliant les propostes als nens més ràpids o que tenen més facilitat. També s´aten a la diversitat amb el treball per parelles o de petit grup: es fan grups heterogenis i s´agrupen nens amb diferents ritmes d´aprenentatge perquè es puguin ajudar entre ells.

ELEMENTS DIDÀCTICS DE MILLORA-PREVISIBLES AMB L´APLICACIÓ DEL PROJECTE
El tema de les tac no està gaire resolt a la meva aula i per tant moltes vegades m´he trobat amb problemes a l´hora de fer-les servir:
Un video que costa molt de carregar i no acaba d´anar bé, la connexió a internet que no va, l´ordinador que va lent per carregar el jclic,… Aquest tema queda pendent de millora.

AVALUACIÓL´observació és l´instrument bàsic per veure si els objectius proposats s´aconsegueixen. Els criteris d´avaluació estan recollits en unes graelles d´observació. Amb les dades recollides a les converses, els treballs dels nens, el desevolupament de les diferents activitats veurem si la unitat didàctica estava ben enfocada i si les activitats proposades són adients pel grup d´alumnes en general i per cada nen en particular.

LA CASTANYERA

0021

Clica a sobre de la imatge per poder veure el conte

Avui hem anat a veure un altre conte de la castanyera… Ai, ai! que aquesta castanyera està molt enfeinada aquests dies.  Després de veure i escoltar el conte he pogut vestir-la i ha estat molt divertit!!!

ELS FRUITS DE LA TARDOR

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/tardor2/jclic/tardor2.jclic.zip&lang=ca&title=Lectoescriptura+amb+els+fruits+de+la+tardor 

A la classe hem fet un petit racó de la tardor i hem anat portant fruits de la tardor. Hem posat un cartellet amb el nom de les fruites i ara estem aprenent a escriure el seu nom. Hi  ha una activitat a l´ordinador que ens ajuda a aprendre els noms de les fruites. A la classe anem a practicar per parelles. A casa també podeu provar.

A BETLEM ME´N VULL ANAR- NADALA

Estem aprenent aquesta nadala per cantar-la al concert de nadal. Pares, ens ajudeu a assajar-la des de casa!!


A BETLEM ME´N VULL ANAR

A BETLEM ME’N VULL ANAR
VOLS VENIR TU GALLINETA?
A BETLEM ME’N VULL ANAR
VOLS VENIR TU RABADÀ?

UN XIULET LI VULL COMPRAR,
UN XIULET LI VULL COMPRAR.
XIU, XIU, XIU FARÀ EL XIULET;
XIRIBIT, XIRIBET;
A BETLEM, AU, AU,
A BETLEM SI US PLAU.

UN TIMBAL LI VULL COMPRAR.
TAM, TAM, TAM, FARÀ EL TIMBAL.

UN POLLET LI VULL COMPRAR.
PIU, PIU, PIU, FARÀ EL POLLET.

UN GATET LI VULL COMPRAR.
MÈU, MÈU, MÈU, FARÀ EL GATET.

UN GOSSET LI VULL COMPRAR.
BUP, BUP, BUP, FARÀ EL GOSSET.

UN PORQUET LI VULL COMPRAR.
OIC, OIC, OIC, FARÀ EL PORQUET.

POPULAR CATALANA