Renovació de la junta

Es convoquen eleccions per a la renovació dels càrrecs de la Junta directiva de l’Associació d’Antics Estudiants de l’Escola de Música de Vic.

Les persones o equips que vulguin presentar la seva candidatura ho poden fer a través de emvicalumni@emvic.cat, fins al 15 de febrer. Cal indicar a quin càrrec es concorre (president, secretari, tresorer o vocal).

Posteriorment es comunicarà als socis les candidatures presentades.

El 22 de febrer al matí es durà a terme l’assemblea de socis per a la renovació de la junta.  Prèviament a l’elecció, els candidats podran presentar el seu programa.

La junta electoral la formen Dolça Albert, Assumpta Casals,  Vicenç Coma i Oriol Coromina, d’acord amb el reglament electoral de l’entitat.

Us animem a presentar la vostra candidatura i a participar a l’assemblea del dia 22 de febrer.