Nova Junta de l’Associació

Després del procés de renovació de la Junta dut a terme aquest hivern, s’ha constituït la nova Junta directiva de l’Associació, amb la composició següent:

Càrrecs per elecció:

  • Presidenta:  Mercè Voltas i Camprodon
  • Tresorer: Miquel Sala Claveras
  • Secretària:  Assumpta Casals Suñer
  • Vocal:  Marina Amargant Casals

Càrrecs nats:

  • Vocal:  Sebastià Bardolet, director de l’EMVIC
  • Vocal:  Montse Catllà Dot, directora general de la Fundació L’Atlàntida