AMPA

El seu objectiu principal és representar els pares i les mares dels alumnes i promoure la participació de les famílies, canalitzant les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola.

La col·laboració amb l’equip docent a nivell pedagògic és una de les tasques més importants de l’Ampa de l’Escola Povill. Aquesta també organitza xerrades de formació i forma part amb representació pròpia al Consell Escolar.

Els càrrecs de l’AMPA s’escullen per democràcia, segons un sistema de votacions o consens entre els voluntaris.

Per a què serveix?

  • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
  • Promou les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats a l’AMPA.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *