Què és l’AMPA?

Què és?

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, en la que poden participar de ple dret en qualitat de soci o sòcia tots els pares i mares i, si s’escau, tutors o tutores dels alumnes matriculats.

Objectius

L’objectiu de l’AMPA és treballar i col·laborar amb els pares i mares, mestres, equip directiu i alumnes per contribuir, en la mesura del possible, en la millora de la nostra escola.

Organització de l’AMPA

Assamblea de socis i sòcies: organisme de decisió i debat on s’elegeixen els membres de la junta i es determina la línia de treball de l’associació.

Junta de l’AMPA: està formada per pares i mares socis que formen part d’alguna de les diverses comissions amb l’objectiu de desenvolupar les decisions preses pels socis i sòcies en l’assemblea.

Comissions: estan formades per pares i mares col·laboradors, l’enllaç de junta d’AMPA i, en algunes d’elles, mestres o equip directiu del centre fent un treball més específic i de seguiment de les tasques a realitzar per aconseguir els objectius de cada curs escolar.