FEM DE PROFES!!

Estem canviant els papers a l’aula d’acollida. Ara els alumnes fan de “profes”.

Preparen una presentació sobre un tema concret de gramàtica catalana, l’expliquen als companys en forma de presentació i després comproven si ho han entés a través d’un Kahoot que ells mateixos han preparat.

Mireu alguns exemples:

La Yajun ens ha explicat que són els sinònims i els antònims, i després hem fet el kahoot per veure si ho havíem entés:

IMG_1160

Aquesta és la presentació:

Aquest és el seu kahoot:

KAHOOT