4th grade: Our school videos!

Hello!

During this term we have been designing, recording and editing videos describing different parts and aspects of our school. We have sent these videos to our American Pen Pals as we wanted to show them our school and they have done the same. Our friends from New Jersey have sent some videos talking about their city and their school.It has been fantastic and we have learnt a lot of things!                                  Here you can watch our videos.

Have a great summer!

 

Bon dia!                                                                                                                      Durant aquest trimestre hem estat dissenyant, gravant i editant uns vídeos descrivint diferents parts i aspectes de la nostra escola. Nosaltres hem enviat aquests vídeos als nostres Pen Pals d’Amèrica, ja que volíem ensenyar la nostra escola. Ells han fet el mateix i ens han enviat vídeos parlant de la seva ciutat i de la seva escola. Ha estat molt guai i hem après moltes coses!                                                                            Aquí podeu veure els vídeos.

https://drive.google.com/drive/folders/1BvNgVrKecmyCY-ISJYZh2udUVyoox8Ag?usp=sharing 

Molt bon estiu!

Plants. A Science project by 3rd graders

Hello!

We have finished our project about plants. In this project we have learnt the parts of a plant, what they need to grow, we have lerned about the pollination process and we have been investigating about different plants.

We have also started to digitalize our school garden. We have createt different data-sheets that you will be able to see when you scan the QR codes posted in our school garden. You are very welcome to come and have a look.

It has been a very interesting project and here you have some pictures!

PHOTOS 

We hope you like it.

Hola!

Hem acabat el nostre projecte sobre plantes. En aquest projecte hem après les parts d’una planta, què necessiten per créixer, hem après el procés de pol·linització i hem estat investigant sobre diferents plantes.

També hem començat a digitalitzar el nostre hort. Hem creat diferents fitxes que podreu veure quan escanegeu els codis QR penjats a l’hort.

Us animem a venir a donar-hi una ullada.

Ha estat un projecte molt interessant i aquí teniu algunes fotos!

FOTOS

Esperem que us agradi.

4th grade: Dining out at the restaurant

Hello!

4th graders want to show you what we have been doing this term. We have studied the unit “Dining out at the restaurant” We created restaurant menues and we did a role play pretending to be in a restaurant. Have a look!

we hope you like it!

Hola!

Els nens de 4t volen ensenyar-vos el que hem estat fent aquest trimestre. Hem estat estudiant la unitat “Dining out at the restaurant”. Hem creat menús de restaurants i hem fet un petit teatre simulant que estàvem a un restaurant.

Esperem que us agradi!

Videos and menues                          https://drive.google.com/drive/folders/1hsoK2v6MUUNNu8n37gCZNIlqAxchPgIh?usp=sharing

Digitalitzem l’hort de l’escola

Hello! Com ja sabeu aquest trimestre hem estat treballant el projecte de les plantes. Hem après moltíssimes coses, hem fet experiments i fins i tot hem fet una petita representació per aprendre que és la pol·linització. Finalment hem pogut iniciar la digitalització de l’hort de l’escola!
Hem creat fitxes informatives d’algunes de les plantes i arbres que tenim a l’hort i hem creat uns codis QR que us duran a aquestes fitxes. Tothom que vulgui veure quines són les plantes que tenim podeu escanejar els codis QR que trobareu a l’hort i tenir informació detallada de cada planta.
Esperem que us agradi!

Photos: https://photos.app.goo.gl/PzCgVQv4WucDe5kA7 

Hello! As you know this quarter we have been working on the plant project. We’ve learned a lot of things, we’ve done experiments and we’ve even done a little representation to learn what pollination is. We were finally able to start digitizing the school garden!

We have created information sheets for some of the plants and trees we have in the garden and we have created some QR codes that will take you to these cards. Anyone who wants to see which plants we have can scan the QR codes you will find in the garden and have detailed information on each plant.

We hope you like it!

Photos:https://photos.app.goo.gl/PzCgVQv4WucDe5kA7

Moon experts!

Hello! Com ja sabeu, aquest trimestre els nens i nenes de 4t hem treballat l’univers a Science. Per finalitzar el projecte hem investigat sobre la lluna i ens hem convertit en tots uns experts! Aquí teniu unes fotos de com han quedat els nostres pòsters i les presentacions orals.

fotos: https://photos.app.goo.gl/zwF9tu6nRJfw8tgF6 

Hello! As you know, this term the 4th grade boys and girls have worked about the Universe. To end the project we researched about the moon and became all experts! Here are some photos.

Photos:https://photos.app.goo.gl/zwF9tu6nRJfw8tgF6